Οι Πολίτες εν Δράσει συστήσαμε μια ομάδα ενεργών πολιτών που βασικό στόχο έχει να πορευτεί μαζί με την τοπική κοινωνία προς μια νέα εποχή όπου όλοι μαζί θα συνδιαμορφώσουμε το μέλλον του τόπου μας.

Δηλώνουμε την παρουσία μας αλλά και την επιθυμία μας, τα πράγματα να γίνονται διαφορετικά.

Επιθυμούμε να υπάρχει διαφάνεια, ισότιμη μεταχείριση των πολιτών και σεβασμός.

Αυτό που συνδέει τα μέλη αυτής της ομάδας είναι η πρότερη δράση και συμμετοχή του καθενός από εμάς στην προσπάθεια να αλλάξει αυτός ο τόπος προς το καλύτερο. Είτε γιατί γεννηθήκαμε εδώ, είτε γιατί επιλέξαμε να ζούμε σε αυτόν.

 • Μακριά από κομματικά χρίσματα και αγκυλώσεις αλλά κοντά σε ιδεολογίες, σκέψεις και δράσεις.
 • Μακριά από οικογενειοκρατίες αλλά κοντά στην οικογένεια και τα παιδιά.
 • Μακριά από ταξικές διακρίσεις και ανισότητες αλλά κοντά σε μία βιώσιμη ανάπτυξη, σχεδιασμένη μέσα από έρευνα, γνώση, δράση.
 • Με συμμετοχή, αλληλεγγύη και αναζήτηση οράματος.

Έχοντας ως γνώμονα τα παραπάνω και επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το δομικό κύτταρο της κοινωνίας μας, η συμμετοχή του πολίτη στον δημόσιο βίο είναι πλέον απόλυτη αναγκαιότητα και η “πολυτέλεια” ανάθεσης της ζωής και των ελπίδων μας σε ακατάλληλα πρόσωπα και διοικήσεις, πρέπει να μείνει στο παρελθόν.

Ο πολίτης οφείλει να συμμετέχει στα κοινά παρεμβαίνοντας στα θέματα που αφορούν στην ζωή του.

Ενεργή συμμετοχή στη διοίκηση του Δήμου σημαίνει Δημοκρατία και άμεση λήψη αποφάσεων από τους ίδιους τους πολίτες.

Οι Πολίτες εν Δράσει μέσα από την συμμετοχή μας και τις δράσεις μας έχουμε αποδείξει ότι πρεσβεύουμε την ολιστική προσέγγιση της ανάπτυξης με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ευζωία των κατοίκων του.

Διεκδικούμε υγιή ανάπτυξη με χαρακτηριστικά ήπιας μορφής, που σέβεται τις ιδιαιτερότητες του τόπου και τις αναδεικνύει.

Επιδιώκουμε νομιμότητα, χρηστή διοίκηση/διαχείριση των οικονομικών και διαφάνεια.

Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα του δήμου μας, από την επίλυση των οποίων εξαρτάται η επανεκκίνηση του τόπου σε οικονομικό επίπεδο και η προστασία του περιβάλλοντος για την επιβίωση των επόμενων γενιών.

Στο επίκεντρο των επιδιώξεών μας αλλά και του οράματός μας είναι:

 1. Η ενίσχυση και η διαρκής λειτουργία των δομών υγείας, η μόνιμη λειτουργία σταθμού ΕΚΑΒ που να ανταποκρίνεται με ταχύτητα στις αυξημένες ανάγκες της περιοχής, ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα.
 2. Η εκπαίδευση να πραγματοποιείται σε κτίρια σύγχρονα, κατάλληλα και ασφαλή για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και προσωπικό.
 3. Η αντιμετώπιση του συνόλου των χωροταξικών θεμάτων (πολεοδομικά, ρυμοτομικά, εφαρμογή σχεδίων).
 4. Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με ήπια τουριστική ανάπτυξη, που να αναδεικνύει την ιστορικότητα και το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος της περιοχής μας και προώθηση των τοπικών προϊόντων.
 5. Η συνολική προστασία του περιβάλλοντος, να ξεκινάει από την εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας έγκαιρα και διαθέτοντας τα ανάλογα κονδύλια προς αυτή την κατεύθυνση. Απαραίτητη η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων. Κατάργηση του ΧΥΤΑ/Υ και των ανεξέλεγκτων χωματερών. Σωστή διαχείριση του νερού, ελεύθερες και προσβάσιμες παραλίες σε δημότες και επισκέπτες.
 6. Η εξορθολογισμένη και δίκαιη κατανομή των δημοτικών τελών και φόρων του Δήμου με ιδιαίτερη μέριμνα για τους οικονομικά ασθενέστερους.
 7. Αναδιοργάνωση της δομής και λειτουργίας του Δήμου. Λογοδοσία στους πολίτες με σκοπό τον έλεγχο και στόχο την διαφάνεια. Ισότιμη μεταχείριση κάθε πολίτη, χωρίς ανούσιες μικροεξυπηρετήσεις.
 8. Σεβασμός και προστασία των αδέσποτων φίλων μας και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στους Δήμους.
 9. Πόλη καθαρή, προσβάσιμη, ασφαλής, ψηφιακά σύγχρονη.

Στόχος είναι ένας Δήμος για τους Δημότες και όχι για την ικανοποίηση και υλοποίηση κομματικών - κεντρικών ή και ατομικών πολιτικών, οι οποίες δεν βασίζονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των δημοτών.

Ζητάμε και καλούμε όλους και όλες εσάς που έχετε ανησυχίες, προτάσεις και γνώση της καθημερινότητας, να εκφραστείτε, να μας υποδείξετε, να μας καθοδηγήσετε και να πλαισιώσετε την παράταξη μας, ώστε πολλές μικρές δυνάμεις να γίνουν μία μεγαλύτερη.

Δηλώνουμε ότι θα είμαστε παρόντες την επόμενη μέρα και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την πραγματοποίηση του κοινού μας οράματος.

Για ένα Δήμο με Συμμετοχή.

Για ένα Δήμο με Αλληλεγγύη.

Συνοδοιπόροι στο Όραμα.