Πολίτες εν Δράσει

Για ένα Δήμο με Συμμετοχή, Για ένα Δήμο με Αλληλεγγύη. Συνοδοιπόροι στο Όραμα.